LETNÍ PRÁZDNINOVÁ PŘESTAVKA PROVOZ BUDE ZAHÁJEN V ZÁŘÍ